Żądanie jest przetwarzane.
elfa
10_year_warranty_big

10 lat gwarancji

Produkty Elfa zaprojektowano z uwzględnieniem każdego szczegółu. Stabilna i trwała konstrukcja gwarantuje wysokiej jakości rozwiązania do przechowywania, których trwałość przekracza okres gwarancji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez 10 lat i obejmuje wady materiałowe i produkcyjne sprzętów wyposażenia wnętrz oraz drzwi przesuwnych. Umowa gwarancyjna wchodzi w życie w dniu zakupu produktu. Warunkiem uzyskania usług w ramach gwarancji jest okazanie oryginalnego dowodu zakupu.

Wykluczenia z gwarancji:
  • Gwarancja nie obejmuje produktów, które były przechowywane lub zostały zamontowane w niewłaściwy sposób, były użytkowane w sposób nieodpowiedni lub niezgodnie z przeznaczeniem, zmodyfikowane lub czyszczone w sposób nieodpowiedni lub przy użyciu nieodpowiednich środków czyszczących.
  • Gwarancja nie obejmuje śladów standardowego użytkowania, zarysowań, wgnieceń, pęknięć lub uszkodzeń powstałych na skutek uderzenia lub zdarzeń losowych.
  • Gwarancja nie obowiązuje produktów pozostawionych na zewnątrz, narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas lub przechowywanych w zawilgoconym pomieszczeniu, np. w łazience.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyrządzonych w innym mieniu powstałych w wyniku niewłaściwego działania produktu Elfa.


Reklamacje:
Reklamacje należy składać u sprzedawcy/w punkcie obsługi klienta natychmiast po odkryciu wady. Widoczne uszkodzenia produktu należy reklamować niezwłocznie jeszcze przed montażem. Uszkodzenia, które można było zauważyć przed montażem i które nie zostały przed nim udokumentowane, nie będą uwzględniane w ramach gwarancji.

Usługi w ramach gwarancji:
Naprawa lub wymiana to jedyne usługi świadczone w ramach tej gwarancji. Firma Elfa podejmuje decyzję, czy wadę objętą usługą w ramach gwarancji należy usunąć poprzez wymianę czy naprawę. W ramach tej gwarancji firma Elfa nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody finansowe. Bezpośrednie lub pośrednie szkody finansowe to na przykład utrata zysków, straty w wyniku przestojów lub koszty wynikające z naprawy lub wymiany przedmiotów, które uległy uszkodzeniu ze względu na niezadziałanie produktu Elfa.
Jeśli nie ma możliwości naprawy produktu Elfa, wymienimy go na nasz koszt.

Obowiązywanie przepisów krajowych lub regionalnych
Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi szczególne prawa, jednak może on również dochodzić innych praw wynikających z różnych przepisów w poszczególnych krajach lub regionach.

Znajdź produkt
[cookies]
  • Używamy cookies w celu zapewnienia Ci możliwie najlepszego doświadczenia w czasie korzystania z serwisu. Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie.
    OK Czytaj dalej